Hvad er Gravemaskine Breakers?

Gravemaskine breakers er en specialitet vedhæftet bruges på udgravning maskiner. Mens standard udgravning udstyr er beregnet til at grave gennem snavs, en breaker vedhæftet kan maskinen magten gennem sten, beton og andre hårde eller tætte materialer. Denne enhed fungerer som en hydraulisk hammer, men er indbygget i gravemaskinen snarere end at fungere som en stand-alone stykke udstyr. Det tjener som et alternativ til håndholdte jackhammers, samt meget større boreudstyr. Gravemaskine breakers kan anvendes i minedrift, byggeri, eller forskellige typer af jordvold operationer.

Standarden udgravning maskine afhængig hydraulisk kraft til at grave gennem jorden, eller at nedrive en struktur. Disse maskiner rejse på spor eller hjul, og styres af en operatør, der sidder i en kabine indbygget i maskinen. En stor arm eller boom, strækker sig ud fra forsiden af ​​gravemaskinen, og en spand ved udgangen anvendes til at grave eller flytte materialer. For at gravemaskine breaker skal bruges med denne maskine, skal spanden fjernes fra enden af ​​bommen, så afbryderen kan indtage sin plads.

Operatørerne bruger specielle beslag til at fastgøre gravemaskine breakers til slutningen af ​​mikrofonarmen. Disse beslag skal tilpasses nøjagtigt til de krav, som maskinen, samt størrelsen og udformning af afbryderen fastgørelse. Forskellige typer gravemaskine maksimalafbrydere er designet til at producere et bestemt antal slag per minut. Større enheder, eller dem, der producerer hyppigere blæser, kan generelt håndtere hårdere materialer end dem, der genererer lavere antal slag i minuttet.

Disse vedhæftede filer bruges ofte i vejbygning, hvor de bryde op eksisterende beton eller baner. De er også et vigtigt redskab i minedrift, hvor de er med til at trænge sten eller jord til at nå værdifulde metaller eller mineraler. Gravemaskine breakers kan endda bruges til at bore testbrønde for outfits søger vand eller brændstof kilder. I nogle anvendelser kan disse maskiner være nødvendigt at bryde op tæt eller hård jord før andre typer af grave eller udgravning kan finde sted.

Gravemaskine breaker vedhæftede er forbundet med en række vigtige fordele for entreprenører. De tillader arbejdere at grave gennem hårde materialer langt hurtigere og mere effektivt end med en håndholdt trykluftsbor. Disse enheder giver også en stor fleksibilitet, da de kan bruges på steder, hvor stort godt boreudstyr kan ikke passe. Gravemaskinen breaker også reducerer eller eliminerer behovet for sprængstoffer og sprængning, som bidrager til at forbedre sikkerhedsforholdene for arbejdstagerne og offentligheden.

  • Gravemaskine afbrydere er et fælles værktøj i minedrift.